Romanza Belinfante

Jaartal: 2016

Mijn oma aan moederszijde was een Belinfante en daarmee stam ik onder andere af van Joseph Cohen Belinfante die in het jaar 1526 vluchtte uit Lissabon, en van Meir Hhaim Cohen Belinfante die zich in 1689 als eerste Belinfante in Nederland vestigde. De Sefardische Belinfante familie is zeer uitgebreid, met verschillende takken: mijn oma maakte deel uit van de ‘journalisten-tak’, met bijvoorbeeld de bekende journaliste Emmy Belinfante. Ook is er een tak met vooraanstaande musici, waaronder Aron Cohen Belinfante en zijn zoon Abraham die in 1875 de muziek verzorgden voor de viering van het tweehonderdjarig bestaan van de Portugese synagoge in Amsterdam, maar ook Abraham’s kleindochter Frieda, ‘de eerste vrouwelijke dirigent van Nederland’ en verzetsstrijdster, en meer recent Joost Belinfante, die het lied Nederwiet van Doe Maar schreef en zong. Sinds hun komst hebben de Belinfantes een wezenlijke bijdrage geleverd aan het joodse culturele leven van Amsterdam en de Nederlandse samenleving in het algemeen.

Romanza Belinfante is een klein eerbetoon aan eenieder die om welke reden dan ook huis en haard verlaat, een nieuw leven opbouwt in een hem of haar vreemd land, en al doende een unieke bijdrage levert aan deze ontvangende samenleving.

Kopen

Streamen

Beeldmteriaal